BUDAYA KORPORAT KKM PDF

Budaya-Korporat-Kkm-Mappdocx. Uploaded by. Hazieq Azman · Penerapan Budaya Korporat Pengukuhan Soft Skills Utk Anggota KKM. Home · budaya korporat kkm. budaya korporat kkm. Click the start the download. DOWNLOAD PDF. Report this file. Description. budaya korporat kkm. Mendapatkan Garis Panduan terkini dari Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jawatankuasa Budaya Korporat HPJ telah mula diwujudkan pada tahun

Author: Nenos Negore
Country: El Salvador
Language: English (Spanish)
Genre: Personal Growth
Published (Last): 9 June 2005
Pages: 352
PDF File Size: 12.41 Mb
ePub File Size: 7.1 Mb
ISBN: 458-8-71177-643-7
Downloads: 5339
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Voodooramar

Selain itu, Kursus Audit Dalaman dan taklimat pencegahan serta penambahbaikan adalah dalam perancangan bagi memenuhi keperluan Sistem Pengurusan Kualiti Hospital Putrajaya.

Budaya Korporat dan Nilai-nilai Murni merupakan satu budaya kerja cemerlang yang diterapkan kepada semua anggota Kementerian Kesihatan Malaysia ke arah mencapai misi dan visi Kementerian. Jawatankuasa ini diwujudkan bertujuan untuk mematuhi peruntukkan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Sistem ini telah disediakan oleh Jabatan IT. Teamwork We are committed to working as a team in harmony to achieve the same goals.

Bagi tahun3 kumpulan Quality Assurance telah ditubuhkan.

Piagam Pelanggan

Credentlaling adalah satu proses menetapkan keperluan standard dan membuat evaluasi terhadap kelayakan seseorang dalam bidang atau prosedur. Jumlah aktiviti kualiti kian meningkat dari korpofat ke tahun seperti di Jadual 1. Tarikh Kemaskini Jumlah Pelawat: Bermula JanuariSekretariat Kualiti mula berfungsi sepenuhnya iaitu menyelaras sebanyak 11 Aktiviti Peningkatan Kualiti dan seterusnya kini merupakan Pusat Rujukan dalam memberi maklumat kepada semua warga Hospital Putrajaya.

Ia merupakan aktiviti utama dalam pengurusan Quality Assurance. Ia adalah salah satu faktor yang penting dalam pencapaian sesuatu organisasi. We did what we plannedPromising you the highest level of professionalism in all matters of service delivery. Setiap aduan pelanggan yang diterima diberi maklum balas awal dalam tempoh 1 hari bekerja dari tarikh aduan diterima.

  DAVID ZAREFSKY PDF

Mohamad Suffian Bin Hassim.

Rawatan intra-operativekemahiran teknikal dan prosedur yang berseuaian. Monday, 31 December Pendaftaran Klinik Pergigian Swasta: Monday, December 31, Naim dengan setiap bucaya kumpulan projek QA telah dijalankan dari masa kesemasa. Pemantauan dijalankan secara berterusan kepada kakitangan di setiap jabatan untuk membuat permohonan Credentialing dan Privileging.

Senarai peserta yang memohon Sijil National Credentialing Pada tarikh 29 dan 30 September audit pematuhan telah dijalankan oleh auditor luaran dan sekali lagi Hospital Putrajaya telah berjaya melaluinya dengan cemerlang tanpa sebarang ketakakuran.

Bahasa Malaysia English UK. Tujuan mesyuarat adalah bagi menyemak projek-projek kajian QA yang sedang dijalankan. Timbalan Wakil Pengurusan mewakili 4 bahagian iaitu kejururawatan, pengurusan, klinikal dan sokongan klinikal serta penyelenggaraan. Indikator ini juga dipantau di Peringkat Kebangsaan. Diagnosis pra-pembedahan, penilaian dan resusitasi. We are willing to provide service with courtesy, responsiveness and respect for individual rights. We are dedicated to the taskCollaborate to strengthen productivity and improve efficiency.

Audit dalaman juga dilakukan oleh auditor yang dilantik oleh pihak hospital bagi memastikan setiap jabatan atau unit sentiasa patuh kepada pengurusan kualiti yang ditetapkan. Privileges pula adalah kebenaran the right yang diberikan oleh pihak hospital untuk seseorang pengamal perubatan memberikan rawatan atau menjalankan prosedur terhadap pesakit di hospital berkenaan berdasarkan kelayakan latihan, pengalaman dan kecekapan beliau.

Kemaskini pada Professionalism We are committed to providing the best service encompassing the ethics and standards of work required and the principle of responsible personnel. Sehingga kini ia melibatkan orang peserta dari pelbagai kategori dan jawatan di Hospital Putrajaya. Kementerian Kesihatan Malaysia tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang diakibatkan oleh penggunaan maklumat yang dicapai daripada portal ini.

Video Budaya Korporat KKM

Ianya merupakan pengiktirafan terhadap kelulusan dan latihan professional yang telah dilalui oleh seseorang pengamal perubatan. Melindungi orang lain terhadap risiko kepada kesihatan dan keselamatan berkaitan dengan aktiviti orang—orang yang sedang berkerja. Kami warga Kementerian Kesihatan Malaysia akan sentiasa komited dalam menyediakan perkhidmatan dan layanan yang berkualiti, cekap, mesra dan profesional serta pertimbangan yang adil dan saksama kepada semua pelanggan tanpa mengira umur, jantina, keturunan, agama atau taraf sosio-ekonomi.

  HANDY THE SIGMOID CURVE PDF

Key Performance Indicator KPI merupakan salah satu daripada pendekatan baru yang diterapkan dalam Program Quality AssuranceKKM di mana indikator dan piawai diperluaskan untuk mengukur dan memantau tahap kualiti beberapa aspek perkhidmatan termasuk aspek Non-Clinical seperti produktiviti dan pengurusan kewangan. Kerjasama pelanggan adalah dipohon untuk membolehkan Kementerian Kesihatan Malaysia melaksanakan Piagam ini dengan berkesan dengan: Kursus ini memberi fokus kepada semua kategori jawatan.

Sejak itu 18 kumpulan QA telah berjaya ditubuhkan.

Untuk membolehkan Kementerian Kesihatan melaksanakan Piagam ini dengan berkesan, pelanggan adalah berkewajipan untuk:. Ketua Audit Dalam bertanggungjawab memastikan audit dalaman dilakukan sekurang-kurangnya 2 kali setahun serta Pengawal Dokumen ditugaskan untuk mengawal segala dokumen dibawah sistem kualiti.

Memuatkan CPG terkini bermula dan disusunatur mengikut korprat specialitytahun CPG diterbitkan serta mengikut susunan alphabet.

Untuk memastikan setiap insiden yang berlaku di Hospital Korpoat dilapor, disiasat serta tindakan pembetulan dan pencegahan diambil dengan secepat mungkin untuk mengelakkan insiden-insiden tersebut daripada berulang.

We are responsible for providing customer-friendly services.

Portal Rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia – Portal Home

Bagi mencapai matlamat tersebut kami berjanji: Piagam ini ditujukan khas kepada setiap pelanggan yang berurusan dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Sijil Pendaftaran Ahli Farmasi: Ia bertujuan untuk menerima aduan, penghargaan, dan cadangan pelanggan terhadap perkhidmatan di Hospital Putrajaya. Tanggungjawab jawatankuasa ini memfokuskan kepada keselamatan, kesihatan budayz kebajikan orang yang sedang berkerja.