GALEB ANTON PAVLOVIC CEHOV PDF

Galeb Jonathan Livingston Richard Bach Richard Bach američki je pisac, Galeb anton pavlovic cehov pdf Vanja, Anton Pavlovi ehov Ulica. Anton Pavlovic Cehov sabrana dela u 14 knjiga Narodna Prosveta Beograd za Šumski duh ; Ivanov ; Labudova pesma ; Tragičar po nevolji ; Galeb — Transcript of Ujka Vanja, Anton Pavlovič Čehov. U njegovim dramama nema ni tradicionalnog zapleta ni raspleta, kao ni pravih junaka ili jakih.

Author: Grozilkree Nazil
Country: Uzbekistan
Language: English (Spanish)
Genre: Sex
Published (Last): 12 August 2009
Pages: 386
PDF File Size: 10.46 Mb
ePub File Size: 8.2 Mb
ISBN: 149-6-81194-443-7
Downloads: 89829
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Vishicage

Kada je uspio dostii rekord jata, ukoren je i protjeran, ali to ga nije pokolebalo jer je bio uvjeren da slijedi vii cilj ivota.

Ponekad se treba odvojiti od drugih da bi neto postigao; ako pojedinac eli postii neto, to je nemogue u sredini u kojoj ivi, treba otii nekamo gdje e svoje nakane bar pokuati ostvariti; treba svata iskuati jer e dehov ba te kunje sluiti u ivotuCITAT Galeb Jonathan Livingston Kviz Documents. Moe otii bilo kamo i bilo kada, samo ako eli. Kad saznaju, pomisli, za moj rekord, poludjet e od sree.

Mata, elja i volja u ovjeku dovoljni su za ostvarenje svih njegovih snova. Istina, jo je bio onaj isti mladi galeb Jonathan kakav je oduvijek bio ispod zlaanih oiju, samo mu se vanjski lik izmijenio.

Nisu uvijek u pravu oni koji nas savjetuju. Bitno je oima nevidljvo. Ricard Bah galeb dzonatan livingston 1 Documents. Prouavaj i dalje ljubav.

Ujka Vanja, Anton Pavlovič Čehov by Ana Mihajlović on Prezi

Gdje god ovjek otiao, nita nee ceyov izbrisati nit koja ga spaja s njegovim domom, ak i ako je tamo proivio neke loe trenutke. Published on Jan View Download 2. S vremenom se u njemu rodila elja za povratkom na Zemlju gdje je htio svoje znanje prenijeti na druge galebove.

  CATSI ACT PDF

Instruktor mu je bio galeb Sullivan, a starjeina Gang uvjerio ga je da snagom misli moe stii gdje god eli. To je smisao ivota, a ne ono sumorno vucaranje do ribarskih brodica i natrag! Treba biti ustrajan u svojim nakanama i slijediti svoje srce. Tada emo biti sposobni ostvariti ono o emu nismo ni sanjali.

Galeb Jonathan Livingston razlikovao se od ostalih galebova po tome to je bio buntovnik i za ostale nije mario. Nije ga toliko boljela samoa koliko spoznaja da njegova braa nisu htjela povjerovati u uzvienost letenja; nisu htjela da otvore oi i vide.

Na prvi korak prema slobodi i istinskom spoznavanju sebe i vlastitih sposobnosti mora biti taj da ne prihvaamo vie ta ogranienja i krenemo dalje vjerujui srcu i dui. Dobar ovjek treba prepoznati one kojima je potrebna pomo.

Otac je imao pravo. Ljubav nas ne eka pred kunim vratima, za njom treba tragati. Iako je njegova prolost bila ispunjena samoom, bio je stvoren da postane uitelj, te je i svoju ljubav iskazivao tako to je htio prenijeti djeli istine koju je spoznao, galebu koji bi pokazao makar samo elju da tu istinu i sam spozna. Moram zaboraviti ovu ludost.

Anton Pavlovič Čehov

Nataa Narani i Dajana Leri. Un anno di jonathan livingston Education. Tek kad ju naemo ivot moe biti potpun. Galebovi nikad ne lete po mraku! Toliko gzleb lutamo, slomljeni ogranienjima drutva, ogranienjima koja smo odluili prihvatiti. Protjeran je daleko i tamo je jedne noi susreo dva galeba s istim ciljevima, a zatim i cijelu skupinu galebova koji su imali za cilj usavriti svoj let. Koliko je sad ivot bogatiji!

  GOOY CHARTS PDF

Anton Pavlovic Cehov – Galeb

Summary of Jonathan Livingston Seagull Documents. Ljudi se inae zadovoljavaju samo poznatim stvarima, samo pojedinci se izdvajaju i spremni su riskirati.

Richard Bach Mart jonathan livingston Documents.

Jonathan je otkrio da su dosada, strah i gnjev glavni razlozi zbog kojih galebovi ive kratko, a budui da se svega toga oslobodio, poivo je zaista dugo i lijepo. Jonathan Livingston le Goland Documents.

Dobio je mnoge uenike, a meu njima i galeba Fletchera, kojemu je Johnatan, nakon to je shvatio da je ovladao snagom misli, prepustio pzvlovic jata, dok je on odlazio u druga jata.

Treba se u njemu odrei odreenih stvari kako bi ostvarili neke ciljeve, ali zbog toga ne treba aliti. Roditelji su ga molili da se, kao i ostali galebovi, brine kako doi do hrane, a njegova je jedina briga bila usavravanje leta. Shubham srivastava jonathan livingston seagull Documents. Moram odletjeti natrag svome jatu i pomiriti se s onim to jesam, jadni, ogranieni galeb. I elja za nasljednicima uroena je svakom ovjeku. Moemo se izdii iz neznanja, moemo postati umjena, pametna i savrena bia!